40 ไอเดีย รอยสัก ความหมายดีๆ ให้กำลังใจ..เตือนใจตัวเอง

  • (Page 9/16)

  • 22 "La vie est belle." = "life is beautiful."

  • ชีวิต..คือความสวยงาม

  • 23. "To live is the rarest thing."

  • การใช้ชีวิตนั้น...นับเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุด

  • 24. "Time is now..."

  • เวลานี้ ~

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking