40 ไอเดีย รอยสัก ความหมายดีๆ ให้กำลังใจ..เตือนใจตัวเอง

  • (Page 7/16)

  • 17. "Let it be."

  • ช่างมันเถอะ!!

  • 18. "No matter who you are, always be the good one."

  • ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...จงเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไป

  • 19. "Not all those who wander are lost."

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking