40 ไอเดีย รอยสัก ความหมายดีๆ ให้กำลังใจ..เตือนใจตัวเอง

  • (Page 4/16)

  • 9. "And in that moment, I swear, we were infinite"

  • และในเวลานั้น..,ฉันสาบาน,เราจะเป็นนิรันดร์

  • 10. "But without the dark, we'd never see the stars."

  • ถ้าปราศจากความมืด...เราคงไม่เคยได้เห็นดวงดาว

  • 11. "Fall down seven times, stand up eight."

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking