40 ไอเดีย รอยสัก ความหมายดีๆ ให้กำลังใจ..เตือนใจตัวเอง

  • (Page 2/16)

  • สิ่งสวยงาม ก็คือ..ความสุขตลดอไป

  • 4. "She flies with her own wings"

  • เธอบินได้...ด้วยปีกของเธอเอง

  • 5. Frei sein" = "to be free"

  • จงเป็นอิสระ..

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking