40 ไอเดีย รอยสัก ความหมายดีๆ ให้กำลังใจ..เตือนใจตัวเอง

  • (Page 10/16)

  • 25. "The sky is not the limit. Your imagination is."

  • ท้องฟ้าไม่มีขอบเขต...จิตนาการของคุณก็เช่นกัน

  • 26. "One day at a time."

  • ค่อยๆคิด...ไม่ต้องรีบร้อน

  • 27. "be happy"

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking