23 ทรงผมยาวสวยๆ ทำเองได้ใน 5 นาที...จะตื่นสายแค่ไหนก็ไม่กลัว!!

  • (Page 13/17)

  • บันง่ายๆ แม้จะติดไฟแดงอยู่บนรถก็ตาม หรือจะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็เถอะคะ เริ่มจากรวมหางม้าสูงก่อน จากนั้นแบ่งหางม้าออกเป็น 2 ส่วน แล้วม้วนให้เป็นเกลียวทั้ง 2 ข้าง แล้วจับมาพันไขว้กันให้เป็นบัน แล้วใช้กิ๊บดำติดปลายผมให้อยู่ทรง แค่นี้ก็ได้บันสูงสวยๆมาอีกทรงแล้วคะ

  • 15. ถัดเปียแบบง่าย แต่สวยแปลกตา

  • ทรงนี้เริ่มจากแบ่งผมออกเป็นสองส่วนก่อนคะ แล้วถักเปียปกติใช้หนังยางรัดไปก่อน แล้วถักเปียผมส่วนที่เหลือและใช้หนังยางรัดผมเปียทั้ง 2 ช่อ เข้าด้วยกันคะ จากนั้นดึงผมที่เปียแล้วให้ดูหลวมๆทั้ง 2 เส้น แล้วใช้กิ๊บดำติดเพื่อยึดให้ผมเปียทั้ง 2 เส้น ให้ติดกัน แล้วจัดผมให้สวยดูดี

  • แค่นี้ก็ได้ผมเปียอย่างง่าย แต่ดูเกร๋อีกทรงหนึ่งแล้วคะ [46]

  • 16. บิดผมเป็นเกลียวอย่างง่าย แล้วเก็บปลายผมให้สวย

  • ทรงนี้เหมาะกับสาวที่ผมยาวประบ่า หรือยาวไม่มากก็ทำได้คะ เริ่มจากแบ่งผมเป็น 2 ส่วน เริ่มจากข้างไหนก่อนก็ได้คะ ค่อยๆจับผมมาบิดม้วนให้เป็นเกลียว ใช้กิ๊บดำติดให้ผมให้แน่น อยู่ทรง แล้วรวบผมส่วนที่เหลือ บิดให้เป็นเกลียวเหมือนกัน ค่อยๆม้วนแล้วใช้กิ๊บติดผมให้อยู่ทรง แล้วค่อยๆม้วนเก็บปลายผมส่วนที่เหลือ โดยซ่อนไว้ในผมที่ม้วนเอาไว้แล้ว ใช้กิ๊บดำติดให้แน่น แล้วจัดผมใหดูสวยเป็นทรง

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking