23 ทรงผมยาวสวยๆ ทำเองได้ใน 5 นาที...จะตื่นสายแค่ไหนก็ไม่กลัว!!

  • (Page 10/17)

  • จากนั้นรวบผมเป็นหางม้า โดยเลือกเบี่ยงไปด้านข้าง ด้านใดด้านหนึ่ง

  • จากนั้นบิดหางม้าให้เป็นเกลียวสวย

  • แล้วค่อยๆมวยให้เป็นวงกลมเหมือนก้นหอย แล้วใช้กิ๊บดำติดเป็นระยะๆ เพื่อยึดให้ผมสวยอยู่ทรง ไม่หลุดลุ่ย

  • ใช้กิ๊บดำเก็บผมที่ยังไม่เรียบร้อย ให้สวยเนี้ยบอีกครั้ง

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking