สระผม ช่วยบำบัดและคลายเศร้า ได้อย่างไร???

  • (Page 3/8)

  • เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกจากฝุ่น ควัน ผง ที่เส้นผมได้ไปสัมผัสมาตลอดทั้งวัน เพาะถ้าผมยังไม่เปียกพอ จะทำให้แชมพูไม่สามารถทำความสะอาดผมได้เต็มที่ เมื่อล้างออกจะยังรู้สึกว่าเส้นผมยังหนักและไม่สดชื่น

  • 3. ใช้แชมพูในปริมาณพอเหมาะ

  • เพระาถ้าใช้มากเกินไปจะทำให้ล้างออกยาก และอาจตกค้างที่หนังสีรษะจนเกิดอาการแพ้หรือเป็นรังแคได้ ดดยให้กะปริมารดังนี้ ผมสั้น ใช้ประมาณเหรียญบาท , ผมประบ่า ใช้ประมาณเหรียญห้าบาท , ผมยาว ใช้ประมาณเหรียญสิบบาท แต่ให้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ โคนผมและปลายผม

  • ที่สำคัญ อย่าเทแชมพูลงบนผมโดยตรง เพราะความเข้มข้นของแชมพูจะเกาะอยู่ตามหนังศีรษะ ทำให้ล้างออกยาก และเสี่ยงต่อการตกค้างได้ ถ้าล้างไม่สะอาดเพียงพอ

  • 4. ใช้ปลายนิ้วทั้ง 5 กด และนวดเบาๆ

[21] "Click Like to follow our FB! "

[9] "You may also like ...? "

Daily Ranking